Program Ciepłe mieszkanie | Aklima – Twój niezawodny dostawca urządzeń do klimatyzacji

Program Ciepłe mieszkanie

Na co można otrzymać dofinansowanie ?
 • Wymianę źródła ciepła na gazowy piec kondensacyjny, piec na pellet, ogrzewanie elektryczne lub podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,
 • Wymianę drzwi i okien,
 • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej,
 • Wentylację mechaniczną,
 • Dokumentację projektową.
Wysokość dofinansowania :
 • do 30% wartości inwestycji, ale do 15 000 zł na mieszkanie w przypadku osób, których roczny dochód nie przekracza
  120 000 złotych
 • do 60% wartości inwestycji, ale do 25 000 zł – dla osób biedniejszych, które ubiegają się o jedno mieszkanie. Osoby, których miesięczny dochód na gospodarstwo domowe nie przekracza: 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2342 zł w jednoosobowym gospodarstwie domowym,​ 
 • do 90% inwestycji, ale do 37,5 tys. zł – dla najuboższych, którzy ubiegają się o jedno mieszkanie. Największe wsparcie otrzymają osoby, których miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1260 zł na jednoosobowe gospodarstwo domowe.
Co muszę przygotować, aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie? 

 • Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy,
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy,
 • Charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • Protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”,
 • Faktura lub równorzędny dokument księgowy,
 • Potwierdzenie dokonania płatności,
 • Karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła,
 • Oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy,
 • Skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy,
 • Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy,
 • Oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy,
 • Inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

*dane są aktualne na dzień 02.10.2023r.