Program Czyste powietrze | Aklima – Twój niezawodny dostawca urządzeń do klimatyzacji

Program Czyste powietrze

Dla kogo?
Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli odrębnych domów objętych odrębną księgą wieczystą lub odrębnych domów znajdujących się w budynkach objętych odrębną księgą wieczystą, którzy spełniają jednocześnie poniższe kryteria.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
 • Prace termoizolacyjne (wymiana stolarki zewnętrznej , wymiana drzwi zewnętrznych, a także bram garażowych, docieplenie przegród budowlanych);
 • źródła paliwa (węzeł cieplnym, kotly na paliwo stale (węgiel i biomasa), kotły olejowe i gazowe , pompy ciepła, instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne);
 • Dokumentacja projektowa i audyt energetyczny (projekt modernizacji dachu, projekt modernizacji wewnętrznych instalacji oraz wymiany źródła ciepła, ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, audyt energetyczny).
Progi dochodowe
 • Podstawowy poziom dofinansowania – limit dochodów do 135 000 zł;
 • Podwyższony poziom dofinansowanie – próg dochodowy w wysokości 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna wysokość dofinansowania: 99 000 zł;
 • Najwyższy poziom wsparcia wynosi 1090 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 2651 zł dla gospodarstw jednoosobowych. W tym przypadku maksymalna wysokość wsparcia wynosi 135 000 zł.
Wysokość dofinansowania na pompę ciepła:
Poziom podstawowy
Nazwa kosztu
Maksymalna intensywność
dofinansowania (procent faktycznie
poniesionych kosztow)
Maksymalna kwota
dotacji (zł)
Pompa ciepła powietrze/powietrze
40%
4 400
Pompa ciepła powietrze/woda
40%
12 600
Pompa ciepła powietrze/powietrze o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
55%
19 400
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
55%
28 000
Poziom podwyższony
Nazwa kosztu
Maksymalna intensywność
dofinansowania (procent faktycznie
poniesionych kosztow)
Maksymalna kwota
dotacji (zł)
Pompa ciepła powietrze/powietrze
70%
7 000
Pompa ciepła powietrze/woda
70%
22 000
Pompa ciepła powietrze/powietrze o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
80%
28 000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
80%
40 700
Poziom najwyższy
Nazwa kosztu
Maksymalna intensywność
dofinansowania (procent faktycznie
poniesionych kosztow)
Maksymalna kwota
dotacji (zł)
Pompa ciepła powietrze/powietrze
100%
11 100
Pompa ciepła powietrze/woda
100%
31 500
Pompa ciepła powietrze/powietrze o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
100%
32 200
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
100%
50 900
Co muszę przygotować, aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze?
 • Dane logowania do profilu zaufanego;
 • Jeżeli ubiegasz się o zwiększone/większe dofinansowanie - skan zaświadczenia uprawniającego do dodatkowego dofinansowania;
 • Ważne! Zaświadczenie wydawane jest tylko wtedy, gdy jego data nie jest dłuższa niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku;
 • Wyciąg z księgi wieczystej i hipotek lub w przypadku braku tego budynku świadectwo własności np.: dokument notarialny;
 • Jeżeli budynek jest współwłasnością, do realizacji projektu konieczna jest zgoda współwłaściciela/współwłaścicieli;
 • Jeżeli małżeństwo posiada majątek wspólny, do realizacji zakresu umowy projektowej wymagana jest zgoda współmałżonka;
 • Jeśli ubiegasz się o pomoc w ramach prefinansowania, będziesz potrzebować umowy z wykonawcą.