PRACA POMPY CIEPŁA DO PODGRZEWANIA WODY W BASENIE | Page 2 | Aklima – Twój niezawodny dostawca urządzeń do klimatyzacji

PRACA POMPY CIEPŁA DO PODGRZEWANIA WODY W BASENIE

Do niedawna woda w basenie była podgrzewana przez potężne kotły elektryczne i przepływowe podgrzewacze elektryczne, to ogromny wydatek energetyczny. Dopiero w ostatnich latach ludzie zaczęli myśleć o oszczędzaniu energii.

Skupmy się na najbardziej stabilnej i uniwersalnej metodzie ogrzewania wody - pompie ciepła. Działa stabilnie przez cały rok, a także równolegle pracuje przy podgrzewaniu wody na potrzeby mieszkańców domu. Latem podgrzewa również wodę w basenie i chłodzi pomieszczenia.

Instalując pompę ciepła, zużycie energii elektrycznej zmniejsza się o 70-80%!

Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła do ogrzewania basenu

Z reguły firma zajmująca się instalacją basenów powinna przygotować specyfikację techniczną dla inżyniera, który dobierze pompę ciepła. Określa on wymaganą moc cieplną niezbędną do wstępnego podgrzania wody w basenie, a także dodatkową moc grzewczą do skompensowania schłodzenia wody z lustra basenu.

Pompę ciepła możemy jednak wybrać samodzielnie stosując następującą metodę.

Baseny mogą być odkryte i kryte.

Otwarte są zwykle używane od maja do sierpnia,kryte  mogą być używane przez cały rok.

1. W przypadku basenu krytego pompę ciepła dobieramy na podstawie warunków początkowych A -7 C° / W35 C° (dla Kijowa), gdzie A-7 C° to dopuszczalna temperatura powietrza na zewnątrz -7 C °, a W35 C° to temperatura ogrzewania nośnika ciepła (ogrzewanie wody) do 35 °C.

2. W przypadku basenu odkrytego dobieramy pompę ciepła dla następujących wariantów:

  • w przypadku zastosowania pompy ciepła, która może bezpośrednio podgrzewać wodę w basenie w warunkach A24 C° / W30 C°
  • w przypadku wyboru pompy ciepła, która będzie ogrzewać wodę basenową poprzez pośredni wymiennik ciepła, w temperaturze A24 C° / W35 C°

Dobór modelu w zależności od wymaganej mocy cieplnej powinien być dokonany według odpowiednich tabel wydajności udostępnionych przez producenta wybranych pomp ciepła.

Teraz określmy, ile ciepła potrzebujemy do podgrzania wody w basenie.

Zwykle zaleca się stosowanie dodatkowego źródła ciepła, np. kotła elektrycznego lub kotła na paliwo stałe, do ogrzewania początkowego, a do dalszego ogrzewania zastosowanie pompy ciepła w celu skompensowania ochłodzenia wody basenowej podczas pracy. Jednak można też wybrać pompę ciepła do ogrzewania początkowego.

Moc wymagana do ogrzewania początkowego:

Q = W * (tb-tk) * 1,163 / T + qhr * S, кВт

Q — wymagana moc cieplna pompy ciepła w kW;

W —  objętość basenu, m3;

tb — wymagana temperatura wody w basenie(24 С °);

tk —  temperatura źródła (woda na wylocie do pompy ciepła) (5 C°)

T — czas nagrzewania (48 godzin - 96 godzin)

qhr — jednostkowe straty ciepła basenu na godzinę z 1 m2 powierzchni lustra

  • basen kryty qhr = 0,18 kW / m2
  • basen odkryty- w pełni otwarta przestrzeń qhr = 1,00 kW/m2
  • basen odkryty - częściowo otwarta przestrzeń qhr = 0,75 Kw/m2
  • basen odkryty —całkowicie zamknięta przestrzeń qhr = 0,55 kW/m2

S — powierzchnia lustra basenowego, m2

Na przykład mamy basen o objętości 30 m3 i głębokości 2 m, wtedy powierzchnia lustra basenowego wyniesie 30/2 = 15 m2

Załóżmy, że nasz basen znajduje się na zewnątrz na otwartej przestrzeni w miejscu częściowo wietrznym (np. wokół basenu jest ogród z drzewami) i zastosujemy pompę ciepła wg schematu  z pośrednim wymiennikiem ciepła.

Możemy obliczyć straty ciepła z lustra basenu, co jest równoznaczne z wymaganą mocą cieplną do ogrzania basenu: 15 * 0,75 = 11,2 kW.

Jeśli chcemy ogrzać nasz basen w ciągu 2 dni, czyli 48 godzin, to korzystając z powyższego wzoru obliczymy wymaganą moc Q pompy ciepła. Wyznaczyć wymagane całkowite obciążenie cieplne do podstawowego ogrzewania i utrzymania wody w pożądanym stanie:

30 * (24-5) * 1,163 / 48 + 11,2 = 25 kW

Jeśli więc potrzebujemy jedynie utrzymać temperaturę wody w basenie odkrytym na poziomie 24°C co godzinę, to do ogrzewania wystarczy pompa ciepła o mocy 11,2 kW, natomiast do ogrzewania podstawowego i utrzymania żądanej temperatury wody potrzebna jest jednostka o mocy 25 kW.

W naszym przypadku bardziej racjonalne jest zastosowanie do ogrzewania podstawowego  dodatkowej grzałki elektrycznej o mocy 14 kW w połączeniu z pompą ciepła o mocy 11,2 kW. A potem, aby utrzymać temperaturę wody, używać tylko pompy ciepła.

Może będziesz zainteresowany
KTO WYNALAZŁ WENTYLACJĘ?
25.01.2023

Dziś trudno zaskoczyć sprzętem wentylacyjnym w mieszkaniach, biurach czy pomieszczeniach przedsiębiorstw. Od momentu wynalezienia nowoczesny system wentylacji przeszedł znaczące zmiany

WENTYLATORY ЕС: INNOWACJE NA RZECZ OSZCZĘDZANIA ENERGII
25.01.2023

Co oznacza termin silnik EC?
Silnik prądu stałego = silnik komutowany elektronicznie

JAK DOBRAĆ SPRZĘT DO TYPU OBIEKTU?
18.01.2023

Obiekty wszystkich typów dzielą się na kilka kategorii, a od wyboru kategorii w dużym stopniu zależy efektywność i opłacalność konkretnego rozwiązania technicznego

PREMIER WIELKIEJ BRYTANII UMIEŚCIŁ TECHNOLOGIĘ POMP CIEPŁA W CENTRUM SWOJEJ STRATEGII "ZIELONEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ"
18.01.2023

Boris Johnson chce ożywić brytyjską gospodarkę po pandemii Covid-19 i osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla do 2050 r., włączając pompy ciepła w serce swojej strategii „zielonej rewolucji przemysłowej”

REWOLUCJA NA RYNKU CIEPLNYM W USA
18.01.2023

Administracja USA przykłada szczególną wagę do polityki środowiskowej i dąży do ograniczenia emisji CO2 o 50-52% w stosunku do poziomów z 2005 roku oraz zamierza całkowicie je wyeliminować do 2050 roku

WZROST EMISJI PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO
18.01.2023

Rekordowy poziom w 2021 roku

NAUKOWCY ZMODELOWALI POLIMEROWY WYMIENNIK CIEPŁA
18.01.2023

Aby obniżyć koszty geotermalnego systemu grzewczego

CZY POMPY CIEPŁA UWOLNIĄ POLSKĘ OD ZALEŻNOŚCI OD ROSYJSKIEGO GAZU?
18.01.2023

Europejskie rynki pomp ciepła osiągnęły znaczące ożywienie

RZĄD FRANCJI WZMACNIA POLITYKĘ DOTACJI DO POMP CIEPŁA W
18.01.2023

Celu zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych

Strony