PRACA POMPY CIEPŁA DO PODGRZEWANIA WODY W BASENIE | Aklima – Twój niezawodny dostawca urządzeń do klimatyzacji

PRACA POMPY CIEPŁA DO PODGRZEWANIA WODY W BASENIE

Do niedawna woda w basenie była podgrzewana przez potężne kotły elektryczne i przepływowe podgrzewacze elektryczne, to ogromny wydatek energetyczny. Dopiero w ostatnich latach ludzie zaczęli myśleć o oszczędzaniu energii.

Skupmy się na najbardziej stabilnej i uniwersalnej metodzie ogrzewania wody - pompie ciepła. Działa stabilnie przez cały rok, a także równolegle pracuje przy podgrzewaniu wody na potrzeby mieszkańców domu. Latem podgrzewa również wodę w basenie i chłodzi pomieszczenia.

Instalując pompę ciepła, zużycie energii elektrycznej zmniejsza się o 70-80%!

Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła do ogrzewania basenu

Z reguły firma zajmująca się instalacją basenów powinna przygotować specyfikację techniczną dla inżyniera, który dobierze pompę ciepła. Określa on wymaganą moc cieplną niezbędną do wstępnego podgrzania wody w basenie, a także dodatkową moc grzewczą do skompensowania schłodzenia wody z lustra basenu.

Pompę ciepła możemy jednak wybrać samodzielnie stosując następującą metodę.

Baseny mogą być odkryte i kryte.

Otwarte są zwykle używane od maja do sierpnia,kryte  mogą być używane przez cały rok.

1. W przypadku basenu krytego pompę ciepła dobieramy na podstawie warunków początkowych A -7 C° / W35 C° (dla Kijowa), gdzie A-7 C° to dopuszczalna temperatura powietrza na zewnątrz -7 C °, a W35 C° to temperatura ogrzewania nośnika ciepła (ogrzewanie wody) do 35 °C.

2. W przypadku basenu odkrytego dobieramy pompę ciepła dla następujących wariantów:

  • w przypadku zastosowania pompy ciepła, która może bezpośrednio podgrzewać wodę w basenie w warunkach A24 C° / W30 C°
  • w przypadku wyboru pompy ciepła, która będzie ogrzewać wodę basenową poprzez pośredni wymiennik ciepła, w temperaturze A24 C° / W35 C°

Dobór modelu w zależności od wymaganej mocy cieplnej powinien być dokonany według odpowiednich tabel wydajności udostępnionych przez producenta wybranych pomp ciepła.

Teraz określmy, ile ciepła potrzebujemy do podgrzania wody w basenie.

Zwykle zaleca się stosowanie dodatkowego źródła ciepła, np. kotła elektrycznego lub kotła na paliwo stałe, do ogrzewania początkowego, a do dalszego ogrzewania zastosowanie pompy ciepła w celu skompensowania ochłodzenia wody basenowej podczas pracy. Jednak można też wybrać pompę ciepła do ogrzewania początkowego.

Moc wymagana do ogrzewania początkowego:

Q = W * (tb-tk) * 1,163 / T + qhr * S, кВт

Q — wymagana moc cieplna pompy ciepła w kW;

W —  objętość basenu, m3;

tb — wymagana temperatura wody w basenie(24 С °);

tk —  temperatura źródła (woda na wylocie do pompy ciepła) (5 C°)

T — czas nagrzewania (48 godzin - 96 godzin)

qhr — jednostkowe straty ciepła basenu na godzinę z 1 m2 powierzchni lustra

  • basen kryty qhr = 0,18 kW / m2
  • basen odkryty- w pełni otwarta przestrzeń qhr = 1,00 kW/m2
  • basen odkryty - częściowo otwarta przestrzeń qhr = 0,75 Kw/m2
  • basen odkryty —całkowicie zamknięta przestrzeń qhr = 0,55 kW/m2

S — powierzchnia lustra basenowego, m2

Na przykład mamy basen o objętości 30 m3 i głębokości 2 m, wtedy powierzchnia lustra basenowego wyniesie 30/2 = 15 m2

Załóżmy, że nasz basen znajduje się na zewnątrz na otwartej przestrzeni w miejscu częściowo wietrznym (np. wokół basenu jest ogród z drzewami) i zastosujemy pompę ciepła wg schematu  z pośrednim wymiennikiem ciepła.

Możemy obliczyć straty ciepła z lustra basenu, co jest równoznaczne z wymaganą mocą cieplną do ogrzania basenu: 15 * 0,75 = 11,2 kW.

Jeśli chcemy ogrzać nasz basen w ciągu 2 dni, czyli 48 godzin, to korzystając z powyższego wzoru obliczymy wymaganą moc Q pompy ciepła. Wyznaczyć wymagane całkowite obciążenie cieplne do podstawowego ogrzewania i utrzymania wody w pożądanym stanie:

30 * (24-5) * 1,163 / 48 + 11,2 = 25 kW

Jeśli więc potrzebujemy jedynie utrzymać temperaturę wody w basenie odkrytym na poziomie 24°C co godzinę, to do ogrzewania wystarczy pompa ciepła o mocy 11,2 kW, natomiast do ogrzewania podstawowego i utrzymania żądanej temperatury wody potrzebna jest jednostka o mocy 25 kW.

W naszym przypadku bardziej racjonalne jest zastosowanie do ogrzewania podstawowego  dodatkowej grzałki elektrycznej o mocy 14 kW w połączeniu z pompą ciepła o mocy 11,2 kW. A potem, aby utrzymać temperaturę wody, używać tylko pompy ciepła.

Może będziesz zainteresowany
OSUSZANIE POWIETRZA W POMIESZCZENIACH
26.01.2023

Osuszanie jest ważnym elementem, wraz z nawilżaniem, zapewnia komfortowy mikroklimat oraz wspiera utrzymanie  dobrego wyglądu zewnętrznego materiałów, mebli i ważnych konstrukcji. Zwiększona wilgotność ma negatywny wpływ zarówno na nasze zdrowie, jak i na pomieszczenia, w których przebywamy

EKOLOGICZNOŚĆ TO BEZWARUNKOWY TREND ROKU, KTÓRY ACLIMA Z SUKCESEM WSPIERA
26.01.2023

Polityka ekonomiczna wiodących krajów europejskich, szczególnie w ostatnich latach jest zdecydowanie ukierunkowana na oszczędzanie energii, poprawę ekologii i ochronę środowiska

TERMOREGULATORY MYCOND- REALNE  OSZCZĘDNOŚCI
25.01.2023

Wśród licznych termoregulatorów na rynku urządzeń grzewczych wyróżnia się brytyjska marka Mycond. Wyróżniają się nie tylko przystępną ceną i unikalnym wzornictwem, ale także szeroką gamą modeli do wielu zastosowań w nowoczesnych systemach grzewczych/chłodzących

OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA OBIEKTÓW KOMERCYJNYCH
25.01.2023

Modułowe pompy ciepła powietrze-woda serii MCU/MCRU firmy Mycond lub modułowe chillery z funkcją pompy ciepła (z odzyskiem ciepła) to wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do ogrzewania i klimatyzacji dużych obiektów

MODUŁOWE POMPY CIEPŁA MYCOND
25.01.2023

Modułowe pompy ciepła powietrze/woda lub modułowe chillery z funkcją pompy ciepła Mycond serii MCU to wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do ogrzewania i klimatyzacji obiektów komercyjnych

SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W WARUNKACH EPIDEMII COVID-19
25.01.2023

Fachowcy federacji europejskich stowarzyszeń HVAC (REHVA) opracowali zalecenia i rozwiązania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19 w istniejących systemach HVAC w budynków użteczności publicznej

WARUNKI WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ AKLIMA
25.01.2023

Szanowni partnerzy! Aby rozpocząć współpracę z Aklima lub kontynuować istniejące partnerstwo w zakresie sprzedaży urządzeń klimatyzacyjnych, należy zapoznać się i przestrzegać poniższych warunków

OSUSZACZ KANAŁOWY: JEGO FUNKCJONALNOŚĆ, WARTOŚĆ I ZALETY
25.01.2023

Wiele czynników dobrego samopoczucia zależy od tego, jak jest czysto i wilgotno. Optymalna wilgotność powietrza wynosi 45-60%. Często pomieszczenia nie są w stanie zagwarantować nam stabilnego poziomu wilgotności powietrza, co powoduje dyskomfort, gdy w nich przebywamy

NAWILŻACZE KANAŁOWE POWIETRZA  MYCOND
25.01.2023

Wilgotność powietrza jest jednym z najważniejszych parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach

PRACA POMPY CIEPŁA DO PODGRZEWANIA WODY W BASENIE
25.01.2023

Do niedawna woda w basenie była podgrzewana przez potężne kotły elektryczne i przepływowe podgrzewacze elektryczne, to ogromny wydatek energetyczny. Dopiero w ostatnich latach ludzie zaczęli myśleć o oszczędzaniu energii

Strony